Welkom op de website van het Rooms Katholieke Retraitecentrum Klein Sion. Een plaats voor persoonlijke rust in gebed, stilte en ontspanning met Onze Lieve Heer, zowel voor groepen als individueel.

Gelegen in het Gelderse Leuvenheim, een mooie natuurrijke omgeving aan de IJssel tussen Dieren en Hanzestad Zutphen. Even uit het dagelijks leven stappen, zowel voor groepen als individueel.

Met ingang van 13 juli 2017 is het R.K. Pakistaanse echtpaar, de heer en mevrouw Sunny en Suzan Shayam en hun beider zonen Sebastian en Shimon, in het kader van de tijdelijke opvang van vluchtelingen op Klein Sion komen wonen. Men heeft aangegeven zich actief te willen inzetten voor het retraitehuis met het verrichten van werkzaamheden in de gebouwen, keuken, tuin, bos en het landgoed.

______________________________________________________________________

Wij nodigen u uit deel te nemen aan de H. Eucharistievieringen deze maand :
______________________________________________________________________

Donderdag 27 juli 2017 16:00 uur
H. Eucharistieviering gecelebreerd door de eerwaarde pastoor Leisink

Na afloop bestaat er gelegenheid voor gezamenlijk koffie en thee te drinken.

Vrijdag 28 juli 2017 19:00 uur

H. Eucharistieviering gecelebreerd door de eerwaarde pastoor Zandbelt. Aansluitend na de H. Eucharistie uitstelling van het Allerheiligste met Aanbidding.

Na afloop bestaat er gelegenheid voor gezamenlijk koffie en thee te drinken.

Woensdag 27 september 2017 15:00 uur - 16:30 uur
Meditatie- en Eucharistieviering door de eerwaarde pastoor Smits

De viering bestaat uit:
 . Meditatielezing
 . Uitstelling van het Allerheiligste en Aanbidding
 . H. Eucharistieviering
Tijdens de Aanbidding is er gelegenheid tot biechten.

Na afloop bestaat er gelegenheid voor gezamenlijk koffie en thee te drinken.

U bent van harte welkom, de kapel is een half uur voor aanvang open.

Adres:
Retraitecentrum Klein Sion
Arnhemsestraat 60
6974 AK Leuvenheim
telefoon: 0575-562832
Informatie over reserveringen en/of boekingen: 0575-562832
info@kleinsion.nl