Nieuw Beheerdersechtpaar

Het bestuur van de Rooms Katholieke Stichting Klein Sion is zeer verheugd te kunnen melden dat de heer en mevrouw Joep en Marianne Van Dijk-Weber zijn aangesteld als beheerdersechtpaar binnen Klein Sion.

Wij als bestuur zijn zeer blij met hun komst en hebben er het volste vertrouwen in dat zij in Klein Sion – na een onrustige periode die ontstaan is na het vertrek van de zustercongregatie ‘Twee Harten van Liefde Jezus en Maria’ in april 2014 – weer rust en stabiliteit zullen gaan creëren. Gezien hun vele ervaringen op dit gebeid zal dit zeker gaan lukken.

Wij wensen Joep en Marianne Gods Zegen, Jezus’ Bemiddeling en Maria’s Voorspraak toe bij hun werk in de Wijngaard van Onze Hemelse Vader, Klein Sion.

Het bestuur van de stichting Klein Sion

 

Vrijwilligers gezocht

Voor ons Retraitehuis Klein Sion i.c. Landgoed De Rees zoeken wij gemotiveerde en vriendelijke vrijwilligers m/v. 

Voor alle functies en werkzaamheden geldt dat dag(en) en tijden in overleg zijn vast te stellen.

WAT BIEDEN WIJ:
• WA verzekerd.
• Werken in een prettig team met fijne collega’s
• Jaarlijks een gezellig samenzijn met een etentje.

Voor verdere informatie of aanmelden voor één van de bovengenoemde functies kunt u contact opnemen met het beheerdersechtpaar via telefoonnummer 0575-562832 of via info@kleinsion.nl

 

Vriendenbrief Klein Sion: december 2015

Beste vrienden,

Het bestuur van de Stichting Klein Sion is dankbaar voor de positieve ontwikkelingen het afgelopen jaar en wil de positieve ontwikkelingen graag met u delen.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (vanuit Het Pleien/UWV/Activarium) zijn een aantal dagdelen per week werkzaam binnen ons Huis en het Landgoed en verrichten veel werk voor klein Sion. Voor de personen zelf biedt Klein Sion hen de gelegenheid en mogelijkheid naast een zinvolle dagbesteding zich weer voor te kunnen bereiden op een terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Op de donderdagen hebben wij de vrijwilligersdag, dit is een dag van gebed en werk wij beginnen ’s morgens om 9:00 uur met het morgengebed en eindigen de dag om 15:30 uur met een H. Eucharistieviering. Mocht u belangstelling hebben kom dan vrijblijvend eens een dag meebeleven.

De retraites en bezinningsdagen zijn het afgelopen jaar goed bezocht.

In september hebben we samen met de Gemeente Brummen de noodopvang voor een groep minderjarige meisjes uit Eritrea geregeld. ( 2 keer 72 uur ).

Wanneer wij nu kijken naar het huis, Bethanie, het park en de moestuin zijn wij trots op al onze vrijwilligers en de beheerders. Er is in het afgelopen jaar heel veel werk verzet.

Wij hebben dit jaar intensief gezocht naar een priester die zich wil verbinden aan het huis Klein Sion en er komt wonen, helaas is dit nog niet gelukt, ook in het nieuwe jaar zullen wij actief blijven zoeken.

Wij zijn de emeritus pastores Leisink en Zandbelt erg dankbaar dat ze wekelijks de Heilige Eucharistie vieringen verzorgen. (zie hiervoor onze website onder vieringen)

Het in stand houden van het retraitecentrum Klein Sion brengt de nodige kosten met zich mee. Naast de inkomsten uit de retraites zijn we aangewezen op de financiële steun van vrienden en donateurs. Uw gebed, hulp en financiële bijdragen zijn bijzonder welkom.
NL51INGB0003769977 of NL08RABO03111041566 t.n.v. Klein Sion te Leuvenheim

Tot slot willen wij u van harte uitnodigen voor een lezing door de heer H.H.M. Jansen op vrijdag 8 januari a.s. in Klein Sion, deze lezing zal gaan over het Proces tot Zaligverklaring van de Eerbiedwaardige Dienares Gods, Dorathea Visser, haar graf ligt op de begraafplaats in Olburgen. De heer Jansen is voorzitter van de Historische Commissie Zaligverklarings-proces. Na de Eucharistieviering om 19:00 uur en aansluitend de uitstelling van het Allerheiligste zal om 20.00 uur de heer Jansen met zijn lezing aanvangen.

Wij danken God en u allen voor uw gebed, hulp en ondersteuning in het afgelopen jaar en wensen u allen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend en Voorspoedig Nieuwjaar toe!
Het Bestuur van de stichting Klein Sion

info@kleinsion.nl

Algemene informatie over Klein Sion

De locatie.
Klein Sion is een Rooms Katholiek retraitehuis, bestaande uit een hoofdgebouw en bijgebouw (Betanie) en is gelegen tussen Arnhem en Zutphen op bijna 5 ha. grond. Onze gasten zijn o.a. retraitanten (individueel tijdens de zg. stilteweekenden of in groepen), kerkgangers (4-5 keer per week is er een Eucharistieviering in onze kapel), gebedsgroepen, Alpha-cursussen etc. Het huis heeft een Rooms Katholieke identiteit doch ook christelijke mensen/groepen zijn van harte welkom en zijn regelmatig onze gast. Voor stilte, rust, bezinning, meditatie en verdieping van uw geloof in God is Klein Sion een uitstekende locatie. Maar ook conferenties, ‘werken’ aan een betere wereld door het geloof te evangeliseren en bijbehorende activiteiten kunnen plaatsvinden. Naast 1- en 2 persoonskamers beschikken we over diverse zalen en ruimtes, draadloos internet, een beamer en een geluidsinstallatie. Vanaf januari 2016 is de capaciteit maximaal 28 personen, 18 1-persoons kamers en 5 2-persoons. Maaltijden, koffie en thee worden door ons verzorgd, van de gasten vragen we wel enige corvee-activiteiten. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers waardoor wij de kosten laag kunnen houden.

Stilteweekenden

Regelmatig krijgen wij verzoeken van individuele gasten of echtparen om een weekend in de stilte te zijn in relatie met God. Hieruit blijkt dat er steeds meer behoefte is aan (individuele) bezinning om bij Hem te vertoeven. Klein Sion biedt u deze mogelijkheid tijdens de zg. stilteweekenden. U krijgt de beschikking over een 1-persoons kamer en een algemene huiskamer. Ook is de kapel toegankelijk en er is een bibliotheek. Er zijn op vaste tijden Eucharistievieringen (zie ‘vieringen’). U bent vrij om de dag naar believen in te delen, er is geen programma. Het terrein van Klein Sion is rustig gelegen en biedt wandelmogelijkheden. Via deze website worden de weekenden aangekondigd. Kosten per persoon per weekend: € 87,- incl. maaltijden, koffie/thee.

Eucharistievieringen

Op de donderdag is er om 15:30 uur (wintertijd) / 16:00 uur (zomertijd) een H. Eucharistieviering gecelebreerd door pastor Leisink em. priester.

Elke vrijdagavond om 19.00 uur is er een H. Eucharistieviering. Pastor Zandbelt em. priester zal de H. Mis celebreren. Aansluitend is er een half uur aanbidding van het Allerheiligste.

Kijk voor de actuele informatie onder de ‘Kalender’.