Toekomst Klein Sion....

Wij merken dat er groeiende behoefte is aan bezinning gezien de aanvragen die wij de afgelopen jaren gehad hebben.

Voor het in standhouden van het huis is veel geld nodig. Wij nodigen allen die dit huis een warm hart toedragen uit om voor Klein Sion te bidden en, indien mogelijk, ons financieel te ondersteunen. Als u wilt ontvangt u van ons regelmatig een vriendenbrief, hierdoor kunt u alle activiteiten die wij ondernemen op de voet volgen!

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer IBAN: NL08 RABO 0311 041 566
t.n.v. Retraitecentrum Klein Sion te Leuvenheim.
Misschien wilt u vaste donateur worden van Klein Sion. Uw giften aan onze stichting zijn aftrekbaar van de belasting.

Wij zijn dankbaar voor uw gebed, medeleven en uw gift. Maar vooral zijn we dankbaarheid verschuldigd aan God voor dit mooie huis, voor Hem willen wij dit huis maken tot Zijn huis, een huis waar Zijn aanwezigheid voelbaar is door liefdevolle aanwezigheid van allen die hier komen.