+31 6 519 269 39 info@kleinsion.nl

De locatie.
Klein Sion is een Rooms Katholiek retraitehuis, bestaande uit een hoofdgebouw en bijgebouw (Betanie) en is gelegen tussen Arnhem en Zutphen op bijna 5 ha. grond. Onze gasten zijn o.a. retraitanten (individueel tijdens de zg. stilteweekenden of in groepen), kerkgangers (4-5 keer per week is er een Eucharistieviering in onze kapel), gebedsgroepen, Alpha-cursussen etc. Het huis heeft een Rooms Katholieke identiteit doch ook christelijke mensen/groepen zijn van harte welkom en zijn regelmatig onze gast. Voor stilte, rust, bezinning, meditatie en verdieping van uw geloof in God is Klein Sion een uitstekende locatie. Maar ook conferenties, ‘werken’ aan een betere wereld door het geloof te evangeliseren en bijbehorende activiteiten kunnen plaatsvinden. Naast 1- en 2 persoonskamers beschikken we over diverse zalen en ruimtes, draadloos internet, een beamer en een geluidsinstallatie. Vanaf januari 2016 is de capaciteit maximaal 26 personen, 18 1-persoons kamers en 5 2-persoons. Maaltijden, koffie en thee worden door ons verzorgd, van de gasten vragen we wel enige corvee-activiteiten. Wij werken uitsluitend met vrijwilligers waardoor wij de kosten laag kunnen houden.

PRIVACY BELEID STICHTING KLEIN SION

De Stichting Klein Sion hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. De Stichting Klein Sion doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Stichting Klein Sion houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.            

Een en ander betekent:

-Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

-Verwerking van de persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden

 verwerkt;

-Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;

-Het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;

-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;

-Op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, wij wijzen hierop en respecteren deze.

De Stichting Klein Sion slaat de volgende gegevens op:

Donatie administratie    Algemene gegevens van de donateurs; naam, adres, telefoon, e-mail en indien van toepassing website en KvK nummer.

Financiële administratie

-Algemene gegevens van de debiteuren; naam, adres, telefoon, e-mail en indien van toepassing website en KvK nummer.

-IBAN-rekeningnummer.    

 Als Stichting Klein Sion zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.