+31 6 519 269 39 info@kleinsion.nl

Retraitecentrum

Klein Sion

Toekomst Klein Sion

 

Gezien de aanvragen die wij de afgelopen jaren gehad hebben, en de groei van het aantal retraites, is er een groeiende behoefte aan bezinning.

Dit is logisch, want onze maatschappij wordt steeds drukker. Daarom is het van belang dat een bezinningshuis als Klein Sion rust en stilte kan blijven bieden, ook in de toekomst.

Wij nodigen allen die dit huis een warm hart toedragen uit om voor Klein Sion te bidden (of eens te komen helpen). Gebed is de dragende kracht voor dit huis.

Het Koninkrijk der Hemelen is echter nog niet gearriveerd, en het in standhouden van een huis als Klein Sion brengt dan ook nog veel materiële kosten met zich mee.

 

Klein Sion steunen?

 

Indien u zich geroepen voelt om dit huis financieel te ondersteunen, dan zijn wij u zeer dankbaar. Alle giften zijn welkom. Daarbij zal onze Heer het zeker niet vergeten dat u Zijn werk gesteund hebt!

U kunt uw gift overmaken op ons bankrekeningnummer (IBAN):
NL 08 RABO 0311 0415 66 of NL 51 INGB 0003 7699 77t.n.v. Retraitecentrum Klein Sion te Leuvenheim.

Als u zich geroepen voelt om aan dit huis te schenken, vragen wij u om ook te overwegen of u wellicht vaste donateur wilt worden. Dit biedt vele voordelen. Zo kunt u door kleine, maar terugkerende giften Klein Sion op de lange termijn toch significant helpen (grote giften mogen natuurlijk ook!), en biedt dit het huis meer zekerheid.

Uw giften aan onze ANBI-stichting zijn natuurlijk aftrekbaar van de belasting.

 

Wilt u Klein Sion opnemen in uw testament, om ervoor te zorgen dat uw nalatenschap ook in de toekomst het werk van de Heer zal dienen, neem dan contact op met het bestuur via e-mail of telefoon.

Wij zijn dankbaar voor uw gebed, medeleven en uw gift. Maar vooral zijn we dankbaarheid verschuldigd aan God voor dit mooie huis. Voor Hem willen wij dit huis maken tot Zijn huis; een huis waar Zijn aanwezigheid voelbaar is door liefdevolle aanwezigheid van allen die hier komen, om zo de Blijde Boodschap verder te verspreiden in onze samenleving.