+31 6 519 269 39 info@kleinsion.nl

Privacybeleid

PRIVACY BELEID STICHTING KLEIN SION

De Stichting Klein Sion hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
De Stichting Klein Sion doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De Stichting Klein Sion houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Een en ander betekent:
-Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
-Verwerking van de persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
-Het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen;
-Op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, wij wijzen hierop en respecteren deze.

De Stichting Klein Sion slaat de volgende gegevens op:
Donatie administratie
-Algemene gegevens van de donateurs; naam, adres, telefoon, e-mail en indien van toepassing website en KvK nummer.
Financiële administratie
-Algemene gegevens van de debiteuren; naam, adres, telefoon, e-mail en indien van toepassing website en KvK nummer;
-IBAN-rekeningnummer.

Als Stichting Klein Sion zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.