+31 6 519 269 39 info@kleinsion.nl

Beste vrienden,

Het bestuur van de Stichting Klein Sion is dankbaar voor de positieve ontwikkelingen het afgelopen jaar en wil de positieve ontwikkelingen graag met u delen.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (vanuit Het Pleien/UWV/Activarium) zijn een aantal dagdelen per week werkzaam binnen ons Huis en het Landgoed en verrichten veel werk voor klein Sion. Voor de personen zelf biedt Klein Sion hen de gelegenheid en mogelijkheid naast een zinvolle dagbesteding zich weer voor te kunnen bereiden op een terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Op de donderdagen hebben wij de vrijwilligersdag, dit is een dag van gebed en werk wij beginnen ’s morgens om 9:00 uur met het morgengebed en eindigen de dag om 15:30 uur met een H. Eucharistieviering. Mocht u belangstelling hebben kom dan vrijblijvend eens een dag meebeleven.

De retraites en bezinningsdagen zijn het afgelopen jaar goed bezocht.

In september hebben we samen met de Gemeente Brummen de noodopvang voor een groep minderjarige meisjes uit Eritrea geregeld. ( 2 keer 72 uur ).

Wanneer wij nu kijken naar het huis, Bethanie, het park en de moestuin zijn wij trots op al onze vrijwilligers en de beheerders. Er is in het afgelopen jaar heel veel werk verzet.

Wij hebben dit jaar intensief gezocht naar een priester die zich wil verbinden aan het huis Klein Sion en er komt wonen, helaas is dit nog niet gelukt, ook in het nieuwe jaar zullen wij actief blijven zoeken.

Wij zijn de emeritus pastores Leisink en Zandbelt erg dankbaar dat ze wekelijks de Heilige Eucharistie vieringen verzorgen. (zie hiervoor onze website onder vieringen)

Het in stand houden van het retraitecentrum Klein Sion brengt de nodige kosten met zich mee. Naast de inkomsten uit de retraites zijn we aangewezen op de financiële steun van vrienden en donateurs. Uw gebed, hulp en financiële bijdragen zijn bijzonder welkom.
NL51INGB0003769977 of NL08RABO03111041566 t.n.v. Klein Sion te Leuvenheim

Tot slot willen wij u van harte uitnodigen voor een lezing door de heer H.H.M. Jansen op vrijdag 8 januari a.s. in Klein Sion, deze lezing zal gaan over het Proces tot Zaligverklaring van de Eerbiedwaardige Dienares Gods, Dorathea Visser, haar graf ligt op de begraafplaats in Olburgen. De heer Jansen is voorzitter van de Historische Commissie Zaligverklarings-proces. Na de Eucharistieviering om 19:00 uur en aansluitend de uitstelling van het Allerheiligste zal om 20.00 uur de heer Jansen met zijn lezing aanvangen.

Wij danken God en u allen voor uw gebed, hulp en ondersteuning in het afgelopen jaar en wensen u allen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend en Voorspoedig Nieuwjaar toe!
Het Bestuur van de stichting Klein Sion

info@kleinsion.nl